Trang chủ Chăm sóc chó Sự chọc ghẹo trong động vật: Tương tự giữa khỉ và chó

Sự chọc ghẹo trong động vật: Tương tự giữa khỉ và chó

bởi writer
0 bình luận 0 lượt xem 4 phút đọc

Nghiên cứu về sự chọc ghẹo tự nhiên của khỉ và chó cho thấy có những đặc điểm chung, như tính chất chủ động, gây gợi và khả năng xã hội-cognition phức tạp. Sự chọc ghẹo có thể là một tiền đề cho hành vi đùa giỡn của con người và đã tiến hóa từ tổ tiên chung của loài người và khỉ.

Sự chọc ghẹo tự nhiên trong động vật: Tương tự giữa khỉ và chó

Một nghiên cứu gần đây của Isabelle Laumer và đồng nghiệp về “Sự chọc ghẹo tự nhiên trong bốn loài khỉ lớn” đã khơi dậy sự quan tâm về sự tương tự giữa sự chọc ghẹo của khỉ và chó. Cả hai loài đều có tính chất chủ động, gây gợi và đòi hỏi khả năng xã hội-cognition phức tạp. Sự chọc ghẹo có thể được coi là một tiền đề cho hành vi đùa giỡn của con người và đã tiến hóa từ một tổ tiên chung của loài người và khỉ.

Sự chọc ghẹo trong động vật: Tương tự giữa khỉ và chó - -18111766

( Ảnh: Psychologytoday )

Sự tương đồng giữa sự chọc ghẹo của khỉ và chó

Qua nghiên cứu của Isabelle Laumer và đồng nghiệp, ta thấy rằng sự chọc ghẹo tự nhiên trong bốn loài khỉ lớn và chó có những đặc điểm chung. Cả hai loài đều thể hiện tính chất chủ động, gây gợi và đòi hỏi khả năng xã hội-cognition phức tạp. Điều này cho thấy sự chọc ghẹo có thể là một tiền đề cho hành vi đùa giỡn của con người và đã tiến hóa từ một tổ tiên chung của loài người và khỉ.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng cả khỉ và chó thường tiếp cận và rút lui nhanh chóng để kích thích sự đuổi theo từ phía đối tác. Chúng cũng thường đổi hướng bất ngờ để đánh lừa đối tác. Sự chọc ghẹo giảm đi sau lần gặp nhau đầu tiên hoặc thứ hai, cho thấy khi chúng quen biết nhau hơn, chúng sẽ thoải mái hơn khi chơi đuổi theo, chạy vòng quanh và tham gia vào trò chơi đấu vật.

Sự chọc ghẹo của chó tự do

Dữ liệu mẫu về sự chọc ghẹo đùa của chó tự do đã cho thấy rằng chúng có những đặc điểm quan trọng giống với khỉ. Chó tiếp cận và rút lui nhanh chóng để kích thích sự đuổi theo từ phía chó khác. Chúng cũng thường đổi hướng bất ngờ để đánh lừa đối tác. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các tương tác giữa chó đực và chó cái hoặc giữa chó đực và chó đực. Chó không quen biết có xu hướng chọc ghẹo nhiều hơn chó quen biết, có thể để “làm quen” trước khi bắt đầu chơi. Sự chọc ghẹo giảm đi sau lần gặp nhau đầu tiên hoặc thứ hai, cho thấy khi chúng quen biết nhau hơn, chúng sẽ thoải mái hơn khi chơi đuổi theo, chạy vòng quanh và tham gia vào trò chơi đấu vật.

Sự chênh lệch về kích thước giữa các chó cũng ảnh hưởng đến mẫu chọc ghẹo. Khi chó nhỏ tiếp cận chó lớn hơn, có ít chọc ghẹo hơn so với khi chó lớn tiếp cận chó nhỏ hơn, nhưng sự khác biệt về tần suất chọc ghẹo và mức độ chọc ghẹo không quá lớn. Chó không quen biết về kích thước khác nhau chọc ghẹo nhiều hơn so với chó quen biết sau một vài ngày không gặp nhau.

Chúng ta cũng có thể ước tính sơ bộ về tính cách của chó. Những chó trực ngoại và táo bạo hơn có xu hướng chọc ghẹo ít hơn so với những chó nội hướng và nhút nhát hơn.

Sự chọc ghẹo trong động vật khác

Không chỉ có khỉ và chó, nghiên cứu cần được thực hiện về sự chọc ghẹo ở nhiều loài động vật khác nhau, cả xã hội và phi xã hội, để hiểu rõ hơn về “phân loại của sự chọc ghẹo”. Sự chọc ghẹo có thể đã tiến hóa không chỉ trong loài khỉ mà còn trong nhiều loài động vật khác. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về sự chọc ghẹo ở các loài động vật khác ngoài khỉ lớn và động vật có vú.

Kết luận

Qua nghiên cứu về sự chọc ghẹo tự nhiên của khỉ và chó, chúng ta nhận thấy sự tương đồng giữa hai loài này. Sự chọc ghẹo có tính chất chủ động, gây gợi và đòi hỏi khả năng xã hội-cognition phức tạp. Điều này cho thấy sự chọc ghẹo có thể là một tiền đề cho hành vi đùa giỡn của con người và đã tiến hóa từ một tổ tiên chung của loài người và khỉ. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu về sự chọc ghẹo ở nhiều loài động vật khác nhau để hiểu rõ hơn về tính chất và mục đích của hành vi này.

You may also like