Trang chủ Chăm sóc chó Chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người

Chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người

bởi writer
0 bình luận 0 lượt xem 4 phút đọc

Một nghiên cứu mới cho thấy chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người trong nhiệm vụ đi vòng qua một hàng rào hình chữ V. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của việc chọn giống chó có thể tăng cường sự chú ý và quan tâm đến hành vi của con người.

Chó không hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người

Một nghiên cứu mới từ Khoa Học Động Vật, Đại học Eötvös Loránd, cho thấy chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát “hành động giúp đỡ” của một người chỉ dẫn trong nhiệm vụ đi vòng qua một hàng rào hình chữ V. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của việc chọn giống chó có thể tăng cường sự chú ý và quan tâm đến hành vi của con người.

Chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người - 1321829802

( Ảnh: Phys )

Theo nghiên cứu mới từ Khoa Học Động Vật, chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người trong nhiệm vụ đi vòng qua một hàng rào hình chữ V. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc chọn giống chó trong khả năng học tập xã hội của chúng.

Chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người - 1178552656

( Ảnh: Phys )

Những khám phá từ nghiên cứu

Nghiên cứu cho thấy một số giống chó có khả năng tương tác và học hỏi từ hành vi của con người tốt hơn so với những giống khác. Điều này giúp chúng cải thiện hiệu suất trong việc giải quyết vấn đề không gian khó khăn như đi vòng qua một hàng rào hình chữ V.

Theo Tiến sĩ Péter Pongrácz, một trong những nhà nghiên cứu của Khoa Học Động Vật, không có giống chó cụ thể nào được xác định có tài năng đặc biệt trong việc học tập xã hội. Thay vào đó, việc chọn giống chó dựa trên chức năng của chúng có thể tăng cường sự chú ý và quan tâm đến hành vi của con người.

Thí nghiệm về hành vi của chó

Trong thí nghiệm “đường rào hình chữ V”, hơn 100 con chó đã được thử nghiệm. Chúng phải tìm thấy phần thưởng sau hàng rào lưới dây trong suốt, một nhiệm vụ khó khăn mà nhiều chó không thể hoàn thành trong thời gian quy định. Thí nghiệm đã được tiến hành với ba nhóm chó: nhóm kiểm soát, nhóm chó làm việc cùng với người huấn luyện, và nhóm chó làm việc độc lập.

Kết quả cho thấy những giống chó làm việc cùng người huấn luyện đã thực hiện nhanh hơn các đường rào tiếp theo so với nhóm kiểm soát. Trong khi đó, nhóm chó làm việc độc lập không có sự tăng tốc đáng kể trong việc thực hiện đường rào, mặc dù chúng cũng được cung cấp cùng một cách thức đi xung quanh hàng rào.

Sự khác biệt giữa các giống chó

Theo nghiên cứu, không có giống chó cụ thể nào được xác định có khả năng học tập xã hội tốt hơn. Thay vào đó, sự khác biệt nằm ở việc chọn giống chó dựa trên chức năng của chúng. Những giống chó làm việc cùng người huấn luyện có khả năng tương tác và học hỏi từ hành vi của con người tốt hơn so với những giống làm việc độc lập.

Việc chọn giống chó có thể tăng cường sự chú ý và quan tâm đến hành vi của con người, làm cho chó có hiệu suất tốt hơn trong việc giải quyết các nhiệm vụ khó khăn như đi vòng qua một hàng rào hình chữ V.

Kết luận

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng chó không cùng nhau hưởng lợi từ việc quan sát hành động giúp đỡ của con người trong nhiệm vụ đi vòng qua một hàng rào hình chữ V. Thay vào đó, việc chọn giống chó dựa trên chức năng của chúng có thể tăng cường sự chú ý và quan tâm đến hành vi của con người, giúp chó cải thiện hiệu suất trong việc giải quyết vấn đề không gian khó khăn.

Những khám phá từ nghiên cứu này mở ra hướng đi mới trong việc hiểu về khả năng học tập xã hội của chó và quan trọng của việc chọn giống chó phù hợp trong việc đào tạo và tương tác với con người.

You may also like